Kim jesteśmy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy nauczycielami matematyki i fizyki V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie. Mamy wieloletnie doświadczenie w uczeniu i przygotowaniach uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki i fizyki, zwieńczone bardzo wysokimi wynikami. Od wielu lat prowadzimy stacjonarne i wyjazdowe zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z przedmiotów ścisłych oraz obozy dla uczniów startujących w olimpiadach i konkursach. Chętnie dzielimy się wiedzą, a podczas pracy z naszymi uczniami tworzymy przyjazną atmosferę. Uważamy, że ma ona ogromny wpływ na motywację do nauki. Jesteśmy tolerancyjni i otwarci na każdego, dlatego nasze kursy są również przestrzenią wolną od nienawiści, umożliwiającą swobodną wymianę myśli.

Do naszego zespołu dołączyli również nauczyciele chemii! 🙂

Barbara Tarnowska
Barbara Tarnowska - nauczyciel matematyki w renomowanym V LO im. J. Poniatowskiego oraz na kursach maturalnych don't know yet
Barbara Tarnowska
matematyka

Nauczycielka matematyki z dużym doświadczeniem, współtwórczyni w V LO profilu mat-fiz, wcześniej nauczyciel akademicki SGH. Absolwentka Wydziału Matematyki oraz studiów podyplomowych Trenera Umiejętności Poznawczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ewa Nizińska
Ewa Nizińska
matematyka

Nauczycielka matematyki w klasach mat-fiz w V LO, posiada kilkunastoletnie doświadczenie. Laureatka Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy za działalność dydaktyczną. Członkini Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej i opiekunka licznych projektów edukacyjnych. Absolwentka  matematyki oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Mazurkiewicz
Anna Mazurkiewicz - nauczyciel fizyki w renomowanym V LO im. J. Poniatowskiego oraz na kursach maturalnych don't know yet
Anna Mazurkiewicz
fizyka

Dyplomowana nauczycielka fizyki (w V LO uczy od 1990 roku), współtwórczyni w tym liceum profilu mat-fiz. Absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Gronek
Krzysztof Gronek
fizyka

Nauczyciel fizyki w klasach mat-fiz w V LO. Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Fizyki oraz I stopnia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Artur Wysocki
Artur Wysocki
chemia

Nauczyciel chemii w klasach o profilu chemiczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym w V LO. Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy z młodzieżą wyróżnia się bardzo dobrą komunikacją i pozytywnym podejściem do wspólnej nauki.

Piotr Zdybel
Piotr Zdybel
chemia

Adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, absolwent studiów MISMaP (fizyka i chemia) i studiów III stopnia Wydziału Fizyki UW. Będąc uczniem V LO, został laureatem LVII Olimpiady Chemicznej. Od wielu lat współpracuje z V LO, prowadząc koła zainteresowań i przygotowując młodzież do udziału w Olimpiadach Fizycznej i Chemicznej. Był nauczycielem w XIV LO im. Staszica. Jest laureatem nagrody dydaktycznej na UW za wyróżniające się prowadzenie zajęć.