Kim jesteśmy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy nauczycielami matematyki i fizyki V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie. Mamy wieloletnie doświadczenie w uczeniu i przygotowaniach uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki i fizyki, zwieńczone bardzo wysokimi wynikami. Od wielu lat prowadzimy stacjonarne i wyjazdowe zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z przedmiotów ścisłych oraz obozy dla uczniów startujących w olimpiadach i konkursach. Chętnie dzielimy się wiedzą, a podczas pracy z naszymi uczniami tworzymy przyjazną atmosferę. Uważamy, że ma ona ogromny wpływ na motywację do nauki. Jesteśmy tolerancyjni i otwarci na każdego, dlatego nasze kursy są również przestrzenią wolną od nienawiści, umożliwiającą swobodną wymianę myśli.

Barbara Tarnowska
Barbara Tarnowska - nauczyciel matematyki w renomowanym V LO im. J. Poniatowskiego oraz na kursach maturalnych don't know yet
Barbara Tarnowska
matematyka

Nauczycielka matematyki z dużym doświadczeniem, współtwórczyni w V LO profilu mat-fiz, wcześniej nauczyciel akademicki SGH. Absolwentka Wydziału Matematyki oraz studiów podyplomowych Trenera Umiejętności Poznawczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Mazurkiewicz
Anna Mazurkiewicz - nauczyciel fizyki w renomowanym V LO im. J. Poniatowskiego oraz na kursach maturalnych don't know yet
Anna Mazurkiewicz
fizyka

Dyplomowana nauczycielka fizyki (w V LO uczy od 1990 roku), współtwórczyni w tym liceum profilu mat-fiz. Absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Gronek
Krzysztof Gronek - nauczyciel fizyki w renomowanym V LO im. J. Poniatowskiego oraz na kursach maturalnych don't know yet
Krzysztof Gronek
fizyka

Nauczyciel fizyki w klasach mat-fiz w V LO i XLVIII LO. Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Fizyki oraz I stopnia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.