Kurs maturalny z fizyki – Warszawa

Kurs maturalny z fizyki*

Program nauczania, co najmniej 90 godziny zajęć

 1. Podstawy matematyki – zastosowanie w fizyce
 2. Kinematyka punktu materialnego – ruch prostoliniowy, ruch po okręgu, ruch w dwóch wymiarach
 3. Dynamika punktu materialnego – zasady dynamiki
 4. Dynamika układów ciał, środek masy, pędowa postać zasad dynamiki, zasada zachowania pędu
 5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii mechanicznej
 6. Bryła sztywna – statyka i dynamika ruchu obrotowego
 7. Zasada zachowania energii z uwzględnieniem ruchu obrotowego
 8. Zasada zachowania momentu pędu
 9. Hydrostatyka, prawo Archimedesa i prawo Pascala
 10. Fizyka zjawisk cieplnych – bilans cieplny, przemiany fazowe
 11. Gaz doskonały – mikroskopowy opis gazu doskonałego, energia wewnętrzna gazu
 12. Przemiany gazu doskonałego
 13. Pierwsza zasada termodynamiki dla gazu doskonałego
 14. Druga zasada termodynamiki, silniki cieplne
 15. Drgania harmoniczne – kinematyka
 16. Drgania harmoniczne – dynamika, zasada zachowania energii w drganiach
 17. Fale mechaniczne – zjawiska falowe, opis matematyczny
 18. Fale akustyczne – źródła i wrażenia słuchowe, efekt Dopplera

* program może ulec zmianie w zależności od potrzeb Uczestników