Kursy maturalne z matematyki – Warszawa

Kurs maturalny z matematyki

Program nauczania, co najmniej 164 godziny zajęć

 1. Liczby rzeczywiste – logarytmy, potęgi, pierwiastki, wzory skróconego mnożenia-dowody
 2. Funkcja kwadratowa wzory Viete’a
 3. Wielomiany
 4. Równania i nierówności, dowody
 5. Algebra podsumowanie 1-4
 6. Ciągi
 7. Granice ciągów
 8. Trygonometria
 9. Ciągi, trygonometria podsumowanie 6-8
 10. Planimetria
 11. Planimetria – dowody
 12. Geometria OXY
 13. Zadania geometryczne z różnych punktów widzenia
 14. Geometria podsumowanie
 15. Granice, pochodne, styczna do wykresu
 16. Optymalizacja 1
 17. Optymalizacja 2
 18. Rachunek różniczkowy 15-17
 19. Kombinatoryka
 20. Rachunek prawdopodobieństwa
 21. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 22. Stereometria – przekroje
 23. Stereometria – figury wpisane
 24. Stereometria – typowe zadania maturalne
 25. Strategie maturalne