Kursy maturalne – matematyka

Kurs maturalny z matematyki*

Program nauczania, co najmniej 90 godziny zajęć

 1. Liczby rzeczywiste-logarytmy, potęgi, pierwiastki, wzory skróconego mnożenia-dowody
 2. Funkcja kwadratowa wzory Viete’a
 3. Wielomiany
 4. Równania i nierówności, dowody
 5. Algebra podsumowanie
 6. Przekształcenia wykresów
 7. Ciągi
 8. Ciągi
 9. Trygonometria
 10. Trygonometria
 11. Planimetria-czworokąty
 12. Planimetria pole czworokątów
 13. Geometria OXY
 14. Geometria OXY
 15. Geometria OXY
 16. Zadania geometryczne z różnych punktów widzenia
 17. Geometria podsumowanie
 18. Granice, pochodne, styczna do wykresu
 19. Pochodna funkcji
 20. Optymalizacja
 21. Optymalizacja
 22. Kombinatoryka
 23. Kombinatoryka

* program może ulec zmianie w zależności od potrzeb Uczestników