Chemia – Matura 2025

Organizacja Kursów

Trwają zapisy!

Kurs maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym składa się z 6 godzin lekcyjnych tygodniowo, z których cztery godziny odbywają się stacjonarnie w soboty przy ul. Długiej w Warszawie oraz dwie godziny konsultacji online w ciągu tygodnia, w celu omówienia rozwiązań zadań domowych.

Zajęcia stacjonarne będą się odbywać w soboty, w salach dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie.

W cenie kursu przewidziane są również 3 spotkania w niedziele, przeznaczone na napisanie w warunkach stacjonarnych próbnych arkuszy maturalnych w pełnym wymiarze czasowym (3 x 180 minut), które będą sprawdzone, a następnie omówione przez prowadzących.

Na cały kurs składa się ponad 160 godzin lekcyjnych zajęć.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych pedagogów renomowanego warszawskiego liceum.

Grupy liczą maksymalnie 10 osób.

Każdy kursant otrzymuje drukowane materiały przygotowane przez prowadzących, obejmujące teorię, zadania na ćwiczenia oraz zadania do samodzielnej pracy (z rozwiązaniami dostępnymi online).

Terminy

Zapisy na zajęcia trwają maksymalnie do września 2024 roku. Gdy liczba potwierdzonych zapisów osiągnie limit liczebności grupy, zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Ustalenie składu grupy następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
Gwarantujemy, że grupa nie przekroczy 10 osób, liczba miejsc jest ograniczona.

Zajęcia rozpoczynają się 21 września 2024 roku, a kończą 26 kwietnia 2025 roku.

Przed pierwszymi zajęciami odbywa się krótki test diagnostyczny, służący dostosowaniu materiałów dydaktycznych do potrzeb uczestników.

Kalendarz kursu jest tak ułożony, aby w czasie trwania kursu zajęcia nie odbywały się w czasie długich weekendów, świąt oraz ferii zimowych.

Program

Program obejmuje materiał zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu maturalnego z chemii po szkole ponadpodstawowej. Obejmuje swoim zakresem wymagania do matury z przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym w 2025 r.

PROWADZĄCY

Zajęcia prowadzą: Artur Wysocki i Piotr Zdybel

Cennik

Koszt kursu z jednego przedmiotu uwzględnia ponad 160 godzin lekcyjnych, cena za godzinę jest znacznie niższa niż za korepetycje.

Jednorazowa płatność za cały kurs1 x 5 900 zł = 5 900 zł
Płatność w miesięcznych ratach7 x 880 zł = 6 160 zł

Zapis    * Pole wymagane
    Klikając 'wyślij' zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych.